Menu

Kármentesítés – talajvízkezelés

A szennyezett ipari területek remediációja érdekében a szennyeződött talajtest kitermelése és ártalmatlanítása, vagy helyi kezelése mellett számos esetben a talajvizek megtisztításának igénye is felmerül.

A talajvizek kitermelésével működő kármentesítési technológiák esetén a felszínre emelt víz tisztítása esetén a szennyező anyagok függvényében számos standard műszaki megoldás került kidolgozásra, azonban komplex, sokrétű komponens esetén csak a részletes előkészítési és tervezési munka biztosíthatja a szükséges hatékonyság és a beruházási-, valamint az üzemeltetési költségek közötti optimumot.

Komplex tisztítási technológiák esetén a vízkezelés csaknem minden lehetséges technológiai megoldása szóba kerülhet, melyek:

  • vegyszeres előkezelés (pH beállítás, előlágyítás, fémszennyezők eltávolítása, egyéb szennyezők kicsapatása),
  • biológiai tisztítás (biológiailag bontható szerves anyagok, szervetlen nitrogén és foszfor szennyezők eltávolítása),
  • multimédia szűrés (koagulált, valamint nagy méretű lebegőanyagok eltávolítása),
  • aktívén adszorpció (adszorbeálható szerves szennyezők, szabad klór eltávolítása),
  • ioncsere (speciális elő-, vagy utókezelési műveleti egységként szervetlen szennyezők eltávolítása),
  • membrántechnológia (ultraszűrés a lebegő és kolloid anyagok eltávolítása, nanoszűrés és reverz ozmózis az oldott szennyezők mennyiségének csökkentése),
  • iszapvíztelenítés (a képződő szerves és szervetlen iszapok helyi víztelenítése).

A PureAqua Kft. víz- és szennyvíztisztítás területén szerzett sokéves tapasztalata alapján a kitermelt talajvizek befogadói határértékeknek (felszíni víz, ’B’ határérték, ártalmatlanítás) megfelelő tisztításának tervezését, engedélyeztetését, valamint a létesítmények kivitelezését és üzemeltetését végzi. Tevékenységi körébe tartozik emellett a megvalósított létesítmények teljeskörű üzemeltetése, és igény esetén egyedi hibaelhárítások, vagy éppen a felmerülő tervszerű megelőző karbantartások időszaki elvégzése. 

Kapcsolat Info

Ha a szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merült fel, az alábbi címeken elérhet minket.

PureAqua Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.
Telefon:+36-88-794-243
Fax:+36-88-799-132
Skype:pureaqua01
Web:http://www.pureaqua.hu