Menu

Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai

I. BOI és nitrogén eltávolítás

1. Bevezetés

A kommunális szennyvíztisztítás feladata a lakosság által felhasznált és elszennyezett közhasználatú víz minőségének a részleges visszaállítása a befogadókba történő bevezetést megelőzően. A szennyezők eltávolításának szükséges mértékét /BOI, KOI, NH4-N, NO3-N, SP, vagy ortofoszfát/ a befolyó víz szennyezettsége, és a befogadó határértékei befolyásolják. A felsoroltakon túl a mindenkor érvényes előírások számos egyéb komponens koncentrációját is szigorúan szabályoznak az elfolyó vízre, de azok nem lévén a mikroorganizmusok makro-tápanyagai, eltávolításukat a biológiai szennyvíztisztítás csak kisebb mértékben befolyásolja. A biológiai szennyvíztisztítás alapvető feladata a makro-tápanyagok, szerves szén, redukált, vagy oxidált nitrogén, valamint a foszfor eltávolítása. Ez a tanulmány annak is csak az eleveniszapos lehetőségeit ismerteti. Az anaerob folyamatokat is csak érintőlegesen említi, amennyiben a hidrolízisnek az eleveniszapos tisztításnál játszott szerepének megértéséhez szükséges.

A teljes cikk letölthető az alábbi linken: Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai

2. Eleveniszapos szennyvíztisztítás és részfolyamatai

A szennyező anyagok /szerves C, N, P, S/ biológiai eltávolítása az ilyen rendszereknél mikroorganizmusok -MO- segítségével történik. Az átalakítás segédtápanyaga az oxigén, termékei a széndioxid, szennyvíziszap /C-, H-, O-, N-, P-tartalommal/, nitrogén /elemi nitrogén, esetleg nitrát / és szulfát. A biomassza adszorpciójának az inert szerves és szervetlen komponensek eltávolításában is fontos szerepe van, de a bontható szerves tápanyag adszorpciója is fontos részfolyamata az átalakításoknak. A tápanyagok sejtmembránon keresztül történő felvétele ugyanis azok típusától függően vagy közvetlenül /oldott kis molekulájú komponensek, oxigén, ammónium, acetát, orto-foszfát, mikroelemek/, vagy előzetes adszorpció és extracelluláris átalakítás után lehetséges /nagy-molekulájú oldott és lebegő szennyezések.

Az eleveniszapos rendszerben az oldott és lebegő szennyezők jól szeparálható biomasszává, sejt és sejtfalanyaggá történő alakítása, majd elválasztása ennek megfelelően két elkülönített tisztítási lépés. Ezt ki is hangsúlyozza a tisztítást bemutató 1. ábra. Azon az átlagos nyers kommunális szennyvíz jellemzők és a befogadók határértékei is fel vannak tüntetve. Az utóbbiak esetén a szigorúbb hazai kategóriák előírásai, mint a jövőre irányt mutató értékek is láthatók.

Az ilyen rendszerben a szerves anyag és a nitrát eltávolítását, asszimilációját döntően a heterotróf, az ammónium oxidációját a nitrifikáló autotróf, míg a különösen nagy foszforfelvételt a foszfor-akkumuláló heterotróf mikroorganizmusok (PAH) végzik. Ezt a 2. ábra mutatja be. A nitrifikációhoz megfelelő iszapkort és oxigénellátottságot, a denitrifikációhoz ugyanakkor oxigénhiányt, a különlegesen nagy foszforfelvételt biztosító fajok elszaporodásához viszont váltakozva anaerob, majd aerob körülményeket kell a rendszerben biztosítani.

A cikk még nem ért véget!

A teljes cikk letölthető az alábbi linken: Eleveniszapos szennyvíztisztítás fejlesztésének irányai

Kapcsolat Info

Ha a szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merült fel, az alábbi címeken elérhet minket.

PureAqua Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.
Telefon:+36-88-794-243
Fax:+36-88-799-132
Skype:pureaqua01
Web:http://www.pureaqua.hu